Tasting Notes

Shengpu by factory/brand

12 Gentlemen
...see Shi'er Xiansheng

6 Famous Tea Mountains
...see Liu Da Chashan

Baichatang
2006 Baichatang - Chenxiangpai "6137" (Apache, Dragon Teahouse)

Bannacha
2012 Jingmai "Guhua"
2012 Mangjing
2014 Jingmai "Gushu"
2014 "Manghong Gushu"
2014 "Mangjing Gushu"
2014 "Xiaohusai Yikeshu"
2015 "Jingmai Ancient Garden"
2015 "Jingmai Natural"
2015 "Jingmai Single Tree"

Baohexiang
2011 Baohexiang "Jinyun Zhencang" (Pu-erh.sk)
2011 Baohexiang "Yiwu Qiulan" (Pu-erh.sk)

Baoyan
...see Xiaguan

Boyou
2007 Boyou "Caifu Guangchang" (Royal Puer)
2007 Boyou "Manlushan" (Royal Puer)

Canton Tea
(...see also Yunnan Sourcing for some jointly-made cakes)
2011 Canton Tea "Yiwushan Dashucha"

Charen
2011 Charen "Bangwei Spring" (Tea Urchin)
2011 Charen "Dingjiazhai Autumn" (Tea Urchin)
2011 Charen "Gaoshanzhai Autumn" (Tea Urchin)
2011 Charen "Guafengzhai Autumn" (Tea Urchin)
2011 Charen "Laoman'e" (Tea Urchin)
2011 Charen "Luoshuidong Autumn" (Tea Urchin)
2011 "Mangzhishan Autumn" (Tea Urchin)

Changdahao
...see Yiwu Manluo

Changtai
1999 Changtai - Yichanghao "Songtiban" (Houde)
1999 Changtai - Yichanghao "Yiwu" (Houde)
1999 Changtai / Dadugang "Yunnan Yuanbao" (Houde)
2000 Changtai - Yichanghao "Jingpin" (KC)
2001 Changtai "Red" (white2tea)
2003 Changtai "Banna" (Keng)
2003 Changtai - Mingxianshi "Yibang" (Red Lantern)
2003 Changtai - Qianjiafeng "Jinzhushan" (Kenny)
2003 Changtai - Yichanghao "Yibang" (Houde, DL)
2004 Changtai - Jifengyuan "Banna" (Houde)
2004 Changtai - Yichanghao "Yiwu Zhengpin" (KC)
2004 Changtai Yiwu (Houde, MA)
2005 Changtai "1st Pu'er Trade Fair" (PS)
2005 Changtai "Bulang" (Puerh Shop)
2005 Changtai - Qianjiafeng  "Jinzhushan" (Keng)
2005 Changtai - Yichanghao, Junlintianxia "Chazhong Wangcha" (Keng)
2005 Changtai - Yichanghao "Jipin" (Houde)
2005 Changtai - Yichanghao "Mangzhi" (China Chadao)
2005 Changtai - Yichanghao "Zhengpin" (Chinese Teashop)
2006 Changtai "Jinzhushan" (DTH)
2006 Changtai "Taipei Tea Expo" (Houde, DL)
2007 Changtai "Houde" (Houde)
2007 Changtai - Yichanghao "Yiwu" (Nada)
2009 Changtai "Zhenpin Banzhang" (Taobao, KC)
2009 Changtai "Jingpin Banzhang" (Kenny)
2009 Changtai "Zhengpin Banzhang" (Kenny)
2009 Changtai - Qianjiafeng "Jinzhushan" (Red Lantern)

Chawangpu
2011 Chawangpu "Baoshan Yesheng" (JT)
2011 Chawangpu "Yiwuzhengshan" (Chawangshop)
2012 Chawangpu "Bada Dashu" (Chawangshop)
2012 Chawangpu "Jingmai Gushu" (Chawangshop)
2012 Chawangpu "Mangzhi Huangcha" (Chawangshop)
2012 Chawangpu "Yiwu Qiaomu" (Chawangshop)
2012 Chawangpu "Zhangjiawan" (Chawangshop)
2013 Chawangpu "Badashan Laoyu" (Chawangshop)
2013 Chawangpu "Gaoshan Liushui" (JT)
2013 Chawangpu "Huazhiqiao" (JT)
2014 Chawangpu "Ban Komaen Black"
2014 Chawangpu "Ban Komaen Blue"
2014 Chawangpu "Hehe"
2014 Chawangpu "Jingmai Dazhai"

Cheshunhao
1995 Cheshunhao

Chenguanghetang
1999 Chenguanghetang "Yiwu Longma" (Houde)
2000 Chenguanghetang "Yiwu Yesheng" Brick (Houde, TA)
2001 Chenguanghetang "Mengsa" (Houde)
2003 Chenguanghetang "Yiwu Zhengshan Shipin" (TA)
2005 Chenguanghetang "Banzhang Chawang" (Houde)
2006 Chenguanghetang "Yiwu Chawang" (Houde)
2006 Chenguanghetang "Yiwu Yecha" (Houde)
2007 Chenguanghetang "Hongyin" (Houde, KCJ)
2009 Chenguanghetang "Yiwu Chawang" (Houde)
2009 Chenguanghetang "Yiwu Diancang" (谊合轩普洱 - Yihexuan Pu'er, Taobao)

Chenshenghao
2008 Chenshenghao "Bulangshan" (Red Lantern)
2008 Chenshenghao "Nannuo" (Red Lantern)
2008 Chenshenghao "Yiwu Dashu" (Red Lantern)

Chenyuanhao
2001 Chenyuanhao "Yiwu Zhengshan" (JT, Origin Tea)
2007 Chenyuanhao "Guafeng Laozhai" (Origin, white2tea?)

Chunguang
2006 Mingyuanhao "Yiwu 858 Puer Museum" (Houde, TA)

Chunming
2005 Chunming "Chunya" (Royal Pu'er, VL)

Clouds
2007 "Blue Clouds" (ME)
2007 "Blue Clouds Special" (ME)

CNNP
See also Menghai / Xiaguan for other varieties...
1960s CNNP Huangyin (Houde, GV)
1970s "Simplified Characters" (GV)
1980s Proto-8582 "Traditional Characters" Zhongcha (EoT)
1980s 8582 (BH)
1980s CNNP (HC)
1980s CNNP Zhongchapai (ST)
1980s Guangdong Qingbing (Keng)
1986 CNNP (ST)
1990 CNNP "Jiang Cheng" Brick (SE, Nada)
1990s CNNP "Hongyin" (Origin Tea)
1995 CNNP (Keng)
1997 CNNP "Hongyin" (JT, Chawangshop)
1998 CNNP "Apple-Green" tuocha (Teaclassico) 
1998 CNNP "Orange Label" (EC) 
1998 CNNP "Xianggangcang" (white2tea)
1998 CNNP "Youle Qiaomu" (JT, Chawangshop)
1998 CNNP "Zhencang Hongyin" (Teaclassico)
1999 CNNP "8252 Green Mark" (Tearoma)
2000 CNNP 7532 "Tiepai" (white2tea)
2000 CNNP "Green Mark" (Skip4tea)
2000 CNNP "Lanyin" (KCJ)
2000 CNNP "Yellow Mark" (Skip4tea)
2000 CNNP "Zhencangpin" (Teaclassico)
2000s CNNP "Zhongcha Green" (Biaojie) 
2001 CNNP 7432 (Apache)
2001 CNNP "8582 Green Mark" (Tearoma)
2002 CNNP (LZ)
2002 CNNP 8582 (TA)
2003 CNNP "Yunnan Qiaomu Bing" (Puerh Shop, GV)
2004 CNNP - Jixing "Yuechen Yuexiang" (Canton Tea)
2004 CNNP "Yiwu Zhengshan" (VL)
2004 CNNP "Yiwu Zhengshan" (Royal Pu'er)
2005 CNNP "Big Blue Mark" (TeaCuppa)
2005 CNNP "Big Zhong" (white2tea) 
2005 CNNP "Nannuo Mountain Wild Raw" (Teaclassico)
2006 CNNP "Gudao" (Jing of London)
2006 CNNP "Yun Tianxia Mengku Daxueshan" (Keng)
2009 CNNP "Nannuo Guyun" (China Chadao)
2011 CNNP 7542 (Pu-erh.sk)

Dadugang Longyuan
1999 Dadugang / Changtai "Yunnan Yuanbao" (Houde)
2006 Longyuan "Yiwu Xiangbing" (YS, TA)

Dalian Lanjian
1990s Phoenix Tuocha (Teaclassico)

Danzhen
2007 Taochaju "Daxueshan" (white2tea)
2008 Taochaju "Laoman'e" (white2tea)
2011 Danzhen "Banna Guyun" (Beijing Taochaju)
2011 Danzhen "Guafengzhai" (Beijing Taochaju)
2011 Danzhen "Laobanzhang" (Beijing Taochaju)
2011 Danzhen "Mengsong Guyun" (white2tea)
2011 Danzhen "Nannuo" (Beijing Taochaju)
2011 Taochaju "Yiwu" (white2tea)
2012 Danzhen "Nannuo Guyun" (Beijing Taochaju)
2013 Guafengzhai "Chawang" (Beijing Taochaju)
2013 Danzhen "Nannuo Guyun" maocha (Beijing Taochaju)

Dayi
...see Menghai

Defeng
...see Luxi Defeng

Dianyi
2009 Dianyi - "Mahei" (YS)

Dingxing
2001 Dingxing "Yiwu" (999我心依旧 - 999 Wo Xin Yijiu, Taobao)

Douji
...see Yiwuzhengshan

Essence of Tea
2006 "Daxueshan" (pressed 2013)
2007 "Qishenggu" (pressed 2013)
2008 Nadachayuan - Chachanyiwei "Nannuo" (Nada)
2008 Nadachayuan "Yiwu Laoshu" (Nada)
2009 Nadachayuan "Bulang" (Nada)
2009 Nadachayuan "Naka" (Nada)
2009 Nadachayuan "Nannuo Qiaomu" (Nada)
2009 "Wild Wuliangshan"
2009 Nadachayuan "Yiwu Mahei" (Nada)
2010 "Banpen" (Essence of Tea)
2010 "Bangwei / Jingmai" (Essence of Tea)
2010 "Bulang" (Essence of Tea)
2010 "Manmai / Bada" (Essence of Tea)
2010 "Mansai" (Essence of Tea)
2010 "Nannuo" (Essence of Tea)
2011 "Bulang" (Essence of Tea)
2011 "Guafengzhai" (Essence of Tea)
2011 "Manhai" (Essence of Tea) 
2011 "Mannuo" (Essence of Tea)
2011 "Mansai" (Essence of Tea)
2011 "Nannuo" (Essence of Tea)
2012 "Bangwei 33" (Essence of Tea) 
2012 "Baotang" (Essence of Tea)
2012 "Bulang" (Essence of Tea)
2012 "Dongbanshan" (Essence of Tea)
2012 "Guafengzhai" (Essence of Tea)
2012 "Qishenggu" (Essence of Tea)
2013 "Bangweishan, Bulangshan" maocha
2013 "Guafengzhai"
2014 Duquan
2014 Guafengzhai
2014 Longlanxu
2014 Yuanwei
2014 Yunyun
2016 Kunlu
2016 Wuliang-B
2017 Secret Forest Wild
2017 Wuliang Wild
2017 Yibang Gushu

Fangmingyuan
2008 Fangmingyuan "Bama" (Xiaomei)
2008 Fangmingyuan "Nannuo" (Xiaomei)
2009 Fangmingyuan "Jingmai" (Xiaomei)
2010 Fangmingyuan "Bada" (Didi)

Fengqing
2002 Fengqing Tuocha (ME)
2005 Fengqing Zhuancha (TeaVivre)
2007 Fengqing "Jiulong Tianxiang" (Biaojie)

Fengqing Sunning
2006 Fengqing Sunning "Daohuaxiang" (Teavivre)
2012 Fengqing Sunning "Chunjian" (TeaVivre) 

Fuchaju
2002 Fuchaju "Ailaoshan" (YS)
2008 Fuchaju "Wuliangshan" (Chawangshop)

Fujin
2010 Fujin "Six Stars" (Taobao)

Gan En
2005 Gan En "Banzhang Zhengshan" (Nada)

Gaofachang
2011 Gaofachang "Mangzhi Spring" (Tea Urchin)
2011 Gaofacheng "Yibang Autumn" (Tea Urchin)

Gexiang
2010 Gexiang "Daxueshan" (Bannacha)

Guangnan Fenghui
2005 Guangnan Fenghui "Yiyi" (Suiping)

Guangyungong
1958 Guangyungong (Nada)
1960s Guangyungong (Houde)

Guanzizai
(see also Yiwu Yongpinhao)
2008 Guanzizai "Lingbo Qingdai" (YS)
2010 Guanzizai "Jingmai" (Bannacha)
2012 Guanzizai "Xiangrugu" (Bannacha)

Gujun
2008 Gujun "Korea Export Bulang" (Puerh Shop)

Gumingxiang
2010 Gumingxiang (ME)

Guyi
2004 Guyi - Yubang "Gushu" (Keng)
2008 Guyi - Yubang "Mengku Qiaomuwang" (Keng)
2009 Guyi "Dongbanshan" (ME, Tuochatea)
2009 Guyi "Jingua Gongcha" (Keng)
2009 Guyi - Yubang "Mushu Chawang" (Keng)
2010 Guyi - Yubang "Banzhang Jinya" (Keng)
2010 Guyi - Yubang "Yunnan Dashu" (Keng)
2011 Guyi - Yubang "Jinchan Gongbing" (Keng)

Hailanghao
...see Mingxiangyayuan

Haiwan
2000 Haiwan "Guhua" (Jing, MA)
2001 Haiwan "HOP" (JT, Origin Tea)
2006 Haiwan "Mengpasha Organic" (YS)
2006 Haiwan "Yushoushan" (YS)
2008 Haiwan - Laotongzhi "8808" (YS)

Heshihua
1999 Heshihua "Qiaomu Qiannian" (Postcard Teas) 
2004 Heshihua "Jingmai" (Nada)

Hengfu
2004 Hengfu "Laohei" (Xiaoxu)
2006 Hengkang (Hengfu) "Chawang" (Xiaoxu)

Henglichang
1997 Henglichang "Bulang" (Nada)

Hong Kong Henry
...see Xianggang Hengli

Hualian
2004 Hualian "Banzhangwang" (Apache)

Huji
...see Xingshunxiang

Jalam Teas
2012 Mengzhr
2013 Bangpen
2014 Nannuoshan "Ziye"

Jiangcheng
2005 Jiangcheng "Yesheng" (TeaCuppa)

Jinchanghao
2001 Jinchanghao "Yiwu" (Essence of Tea)

Jinggu Heli
2005 Jinggu Heli - Xiaowuzi "Yifu" (Keng)

Jingmeitang
2006 Jingmeitang (KC)

Jingyehao
2000 Jingyehao "Yiwu" (YS, CB)

Jinuoshan
2004 Jinuoshan "Youle" (JT, Chawangshop)
2005 Jinuoshan "Taiyanggu" (JT, Yunnan Sourcing)

Kaiyuan
2000 Kaiyuan "Green Stamp" (EoT)

Keyixing
2003 Keyixing (white2tea)
2003 Keyixing "Yiwu Zhengshan" (Puer Shop)

Kunming
1998 Kunming Tiebing (Jing Teashop, KCJ)
1998 Kunming "Zhongchapai Yuancha" (Beijing Taochaju)
1999 Kunming "Red in Red" (Origin)

Kunming Guyi
...see Guyi

Kunming Tailian
2003 Kunming Tailian "Jingmai Yuancha" (YS)

Lauyufat
2011 Lauyufat "1961-2011" (Lauyufat Teashop)

Liming
1998 Liming "Hong Kong Dry-Stored" 7432 (white2tea)
2003 Liming "Banzhangzhuan" (Apache)
2006 Liming "Tuowang" (Royal Puer)

Lincang Gucha
2005 Lincang "Gushu Zhenpin" (Kunming, Nada)
2005 Lincang "Gushu Chawang" (YS)

Lincang Jinqiao
2010 Lincang Jinqiao "Bainian Laoshu" (Bannacha)

Liu Da Chashan (6FTM)
2002 Six Famous Tea Mountains "Bainian Qiaomu Zhangxiang" (Keng)
2003 Six Famous Tea Mountains "Fengqing Lushi" (Keng)
2003 Six Famous Tea Mountains "Gelanghe" (Keng)
2003 Six Famous Tea Mountains "Jingmai Yesheng Pangxiejiao" (Keng)
2003 Six Famous Tea Mountains "Youle Gucha" (Keng) 
2003 Six Famous Tea Mountains "Yunnan Qizi Bingchan" (Keng)
2004 Six Famous Tea Mountains (VL)
2004 Six Famous Tea Mountains "55th Anniversary" (Awazon, Nada)
2004 Six Famous Tea Mountains "Gedeng" (Keng)
2005 Six Famous Tea Mountains "Mengsong Damanlu" (Keng)
2005 Six Famous Tea Mountains "Yiwu Zhengshan" (YS, VL)
2006 Six Famous Tea Mountains "Bangwei" (Tuochatea)
2006 Six Famous Tea Mountains "Banzhang Raw" (Tuochatea)
2006 Six Famous Tea Mountains "Yesheng Banzhang" (Royal Pu'er)

Longfeng
2009 Longfeng "Green"
2010 "Bulangshan Long"
2010 "Phoenix"
2010 Longfeng "Purple"
2010 Longfeng "Red"

Longyuanhao
...see Dadugang Longyuan

Luxi Defeng
2010 Luxi Defeng "Daye Qiaomu" (Keng)
2010 Luxi Defeng "Pangxiejiao" (Keng)

Mapu
2012 Mapu "Guyun" (Bannacha)

Manluo
...see Yiwu Manluo

Meiguohao
2008 Meiguohao "801" (Puerh Shop)
2009 Meiguohao "901" (Puerh Shop)
2009 Meiguohao "902" (Puerh Shop)
2009 Meiguohao "903" (Puerh Shop)
2009 Meiguohao "904" (Puerh Shop)

Menghai
...see also earlier CNNP
1989 Menghai 7542 "88 Qingbing" (Apache, Essence of Tea)
1989 Menghai 7542 "89 Qingbing" (KC)
Late 1990s Menghai 8582 (KC)
1990 "Wild Raw" / Yesheng (Puerh.sk)
1990 Menghai 9062 (Nada)
1991 Menghai "7542 Malaysian Special Order" (Essence of Tea)
1995 Menghai (Keng)
1996 Menghai - Purple Dayi "Red Neifei" (Skip4Tea)
1996 Menghai 7532 "Green in Orange" (Nada)
1996 Menghai 7542 (Apache)
1997 Menghai 7542 (EC)
1997 Menghai 8582 (BH)
1997 Menghai 8582 (BH, again)
1998 Menghai 8582 (Houde)
1998 Menghai - Dayi Tuocha (5000friend)
1998 Menghai - Dayi Tuocha (again)
1998 Menghai "Peacock" Tuocha (YS)
1998 Menghai "Peacock" Shicang (AL)
1998 Menghai "Shuilanyin" 7542 (Houde)
1998 Menghai "Shuilanyin" 7542 (Apache, Essence of Tea)
1998 Menghai "Yesheng Qiaomu" (KC)
1999 Menghai 7542 (CB)
1999 Menghai 8582 Commissioned (Teaclassico)
1999 Menghai 8582 "Special Order" (white2tea)
1999 Menghai "Big Green Tree" - Blue/Black Label (Houde)
1999 Menghai "Big Green Tree" - Red Label (CB)
2000 Menghai 7542 (Apache, Grand Tea)
2000 Menghai "Commissioned 8582" (Origin Tea)
2000 Menghai "Commissioned 8582 HK-Storage" (Origin Tea)
2001 Menghai "Big Green Tree" (Pu-erh.sk)
2001 Menghai - Dayi "Commissioned Purple" (JT, Origin Tea)
2001 Menghai - Dayi "Orange Banzhang Wild" (JT, Origin Tea) 
2001 Menghai "Yiwu Zhengshan" (Apache)
2001 Menghai "Yiwu Zhengshan" (Houde)
2002 Menghai "Chawang Qingbing" (Apache)
2002 Menghai - Dayi "7532 208" (EC)
2003 Menghai - Dayi "Badashan Tuocha" (JT)
2003 Menghai - Dayi "Jin Dayi" (Apache)
2003 Menghai - Dayi "Jin Dayi" (HK)
2003 Menghai - Dayi "Nannuo 02" (PM)
2003 Menghai - Dayi "Purple" (JT, Origin Tea)
2003 Menghai - Dayi "Qiaomu Laoshu" (Puerh Shop)
2003 Menghai - Dayi "Qiaomu Laoshu" (Apache)
2003 Menghai - Dayi "Qiaomu Laoshu" (Apache's Guangdong Colleague)
2003 Menghai - Dayi "Yiwu Zhengshan" (Jing of London)
2003 Menghai 7542 (Apache)
2003 Menghai 7542 (Teaclassico)
2003 Menghai "Big Green Tree" (CB)
2003 Menghai "Big Green Tree" Fake (RTG)
2003 Menghai "Jiaji" Tuocha" (Keng)
2003 Menghai "Yiya Yuancha" (ST)
2003 Menghai "Hong Kong Henry" 7542 (Houde)
2004 Menghai - 7532 (Keng)
2004 Menghai - 7542 (Apache)
2004 Menghai - 7542 (SampleTea, JT)
2004 Menghai - Dayi "Qiaomu Laoshu" Fake (DJC)
2004 Menghai "Big Green Tree" (Pu-erh.sk)
2004 Menghai "Fangcha" (Finepuer)
2004 Menghai "Kongque" Tuocha (Keng)
2005 Menghai - Dayi "Zaochun" 501 Tuocha (YS, 妞妞50928 - Niuniu 50928, Taobao)
2005 Menghai - Dayi 501 Tuocha Fake (Apache, Taobao)
2005 Menghai - Dayi 502 Tuocha (Taobao)
2005 Menghai - Dayi 502 Tuocha (Apache, Taobao)
2005 Menghai - Fake Zhongcha Green (white2tea)
2006 Menghai - Dayi 7742-601 (Tan)
2007 Menghai - Dayi "Anxiang" (Apache)
2008 Menghai - Dayi 0622-801 (YS)
2008 Menghai - Dayi "08" Tuocha (YS)
2008 Menghai - Dayi 7532-801 (YS)
2008 Menghai - Dayi 7542-801 (YS)
2008 Menghai - Dayi 8582-801 (YS)
2008 Menghai - Dayi 8582-805 (Terje)
2008 Menghai - Dayi "Dajingdian" (YS)
2008 Menghai - Dayi "Peacock of Badashan" / "Bada Kongque" (YS)
2008 Menghai - Dayi "Peacock of Bulang" (YS)
2008 Menghai - Dayi "Peacock of Menghai" (YS)
2008 Menghai - Dayi "Peacock of Mengsong" (YS)
2009 Menghai - Dayi "69th Anniversary" (DTH, Apache)
2009 Menghai - Dayi 7542-901 (YS)
2009 Menghai - Dayi "Bada Gaoshan" (YS) 
2010 Menghai - 7542 (Pu-erh.sk)
2010 Menghai - Dayi "1940-2010" (Dragon Teahouse)
2011 Menghai - Dayi "Jin Dayi" (Lauyufat)
2012 Menghai - Dayi "Longyin" (Apache)

Menghai Banzhang Chaye
2011 Menghai Banzhang Chaye - Bulangshan Dashu (white2tea)

Menghai Foyuan
2007 Menghai Foyuan "Yexiangwang" (PM)

Menghai Gushu
2005 Menghai Gushu "Chengli Jinian" (Chawangshop, JT)

Menghai Pengcheng
2005 Menghai Pengcheng "Yuanyexiang" (PS, GV)

Mengku
...see Shuangjiang Mengku

Mengku Banmu
2008 Mengku Banmu "Bingdao Qiaomu" Zhuancha (Puerh Shop)

Mengku Chengguan
2005 Mengku Chengguan "Qingchengfeng" (Puerh Shop)

Mengku Jinqiao
2010 Mengku Jinqiao "Bainian Laoshu" (Bannacha)
2011 Mengku Jinqiao "Xiaoyangchun" (Bannacha)

Mengnuo Gucha
2008 Mengnuo Gucha "Bulang" (Tan)

Mengyang Guoyan
2004 Mengyang Guoyan "Bulangzu" (Keng)
2005 Mengyang Guoyan "Banzhangwang" (DTH, TA)
2005 Mengyang Guoyan "Laobanzhang" (Nada)
2006 Mengyang Guoyan "98 Special" (YS, CB)
2006 Mengyang Guoyan "Banzhang Gushu" (Keng)
2007 Mengyang Guoyan "Bulang Long" / "Dragon of Bulang" (YS)
2007 Mengyang Guoyan "Phoenix of Yiwu" (DTH)
2008 Mengyang Guoyan "Yiwu Chahuang" (YS)
2009 Mengyang Guoyan - Dragon Teahouse "Bulang" (DTH)

Miaoyuan
2012 Miaoyuan "Laoman'e" (Bannacha)

Mingxiangyayuan
2002 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Mengku Qiaomu" (YS)
2005 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Dabaicha" (Kunming, Nada)
2005 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Lincang Impression" (YS)
2005 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Motian Yinhao" (Kunming, Nada)
2006 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Laobanzhang" (YS, AL)
2007 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Bulang" (YS, Nada)
2007 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Jingmai Wild Arbor" (YS)
2008 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Ban'E Laoshu" (YS)
2008 Mingxiangyayuan - Hailanghao / Shuangyi "Bulang zhi Xing" (YS)
2008 Mingxiangyayuan - "Jingmai" (YS)
2009 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Gaoshanzhai" (TA)
2009 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Yiwu Zhengshan" (YS)
2009 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Zhang Jia Wan" (YS, ST)
2010 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Laobanzhang Gushu" (YS) 
2010 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Bama Gongchuncha" (YS)
2010 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Suibian" (YS)
2011 Mingxiangyayuan - Hailanghao "Laobanzhang Gushu" (YS)
2011 Mingxinagyayuan - Hailanghao "Yuanshengxiang" (YS)

Mingyuanhao
...see Chunguang

Nada Chayuan
...see Essence of Tea

Nanjian
1980s Nanjian Tuocha (ST)
1993 Nanjian "Fenghuang" Tuocha (Houde, TA)
2004 Nanjian "Zhaizipo" (Houde)
2005 Nanjian "Fenghuang Xiangbing" (Royal Puer, VL)
2006 Nanjian "Wuliangshan" (YS)

Nanmuchun
2009 Nanmuchun "Wuliangshan Blue" (YS)

Number 5 Brand
...see Wuhao

Pudi
2012 Pudi "Yiwuzhengshan" (SampleTea)

Puerh Shop
...see Meiguohao

Pu-erh.sk
1999 Yiwushan maocha
2004 Guafengzhai 
2008 Bangpen (Pu-erh.sk)
2009 "Guafengzhai" (Pu-erh.sk)
2010 "Badashan"
2010 "Bangwei" (Pu-erh.sk)
2010 "Laoman'e"
2011 "Bada" (Pu-erh.sk)
2011 "Mannuo" (Pu-erh.sk)
2011 "Manzhuan" (Pu-erh.sk)
2011 "Yibang" (Pu-erh.sk)
2012 "Bada" (Pu-erh.sk)
2012 "Bada Autumn" (Pu-erh.sk)
2012 "Guafengzhai" maocha 
2012 "Mannuo" (Pu-erh.sk)
2012 "Mengsong" (Pu-erh.sk)
2012 "Yiwu Autumn" (Pu-erh.sk)
2012 "Youle" (Pu-erh.sk)
2013 "Badashan"
2013 "Bangpen" maocha
2013 "Bulangshan" 
2013 "Guafengzhai" maocha
2013 "Hekai"
2013 "Laobanzhang"
2013 "Laoman'e Autumn"
2013 "Mansashan"
2013 "Manzhuan"
2013 "Nakashan"
2013 "Nakashan Autumn"
2013 "Yibangshan" maocha
2013 "Yiwu Autumn"
2013 "Youleshan"
2014 "Gedengshan"
2014 "Hekai"
2014 "Huazhu"
2014 "Mannuo"
2014 "Nakashan"
2014 "Wangongzhai"
2014 "Yibangshan"
2014 "Yiwushan"

Qingchan
...see also Shangyuancang
2007 Qingchan "FD" (Essence of Tea)
2008 Qingchan "XT" (Essence of Tea)

Quanji
2003 Quanji "Bulang" (LZ, 一团和气 - Yituanheqi, Taobao)

Ruicaoxiang
...see Yunzhiyuan

Ruironghao
2003 Ruironghao "Daxueshan" (CB)

Ruiyuan
2012 Ruiyuan "Gushu" (white2tea)
2012 Ruiyuan "Laoshucha" (white2tea)

SampleTea
...see Pudi

Sanhetang
1997 Sanhetang - Xizihao "Yiwu" (Houde, TA)
2005 Sanhetang - Xizihao "Laobanzhang" (Houde)
2005 Sanhetang - Xizihao "Youleshan" (Houde)
2006 Sanhetang - Xizihao "Banzhang" (Houde)
2006 Sanhetang - Xizihao "Chahuang" (Houde)
2006 Sanhetang - Xizihao "Taiji Black" (Houde)
2007 Sanhetang - Xizihao 7542 (YS)
2007 Sanhetang - Xizihao 8582 (YS)
2007 Sanhetang - Xizihao "Daxueshan" Maocha (Houde, TA)
2007 Sanhetang - Xizihao "Dingji Gushu" (Houde)
2007 Sanhetang - Xizihao "Dingji Nu'ercha" (Houde)
2007 Sanhetang - Xizihao "Huangshanlin" (YS)
2007 Sanhetang - Xizihao "Jinggu Nu'ercha" (Houde)
2007 Sanhetang - Xizihao "Kuzhushan" (Houde)
2007 Sanhetang - Xizihao "Longfeng" (YS)
2007 Sanhetang - Xizihao "Nannuo" (Houde, TA)
2007 Sanhetang - Xizihao "Pu Zhen" (Houde)
2007 Sanhetang - Xizihao "Xishangmeishao" (Houde)
2007 Sanhetang - Xizihao "Yiwu Chahuang" (Houde)
2007 Sanhetang - Xizihao "Yuanshilin" (YS)
2009 Sanhetang - Xizihao "Daxueshan" (Houde)
2009 Sanhetang - Xizihao "Jingmai" (Houde)
2009 Sanhetang - Xizihao "Pasha Laozhai Dianhuang" (Houde)
2010 Sanhetang - Cigarette Box "Zhangjiawan" (TA)
2010 Sanhetang - Xizihao "Laowushan Gucha" (Houde)
2010 Sanhetang - Xizihao "Manning Gucha" (Houde)
2010 Sanhetang - Xizihao "Xiangzhutong" (Houde) 
2011 Sanhetang - Xizihao "Laowushan" (Longfeng, TA)

Shangyuancang
...see also Qingchan
2010 Shangyuancang "Shirui" (Essence of Tea)
2011 Shangyuancang "Zhiqingdaohe" (Essence of Tea)


Shi'er Xiansheng
2006 Shi'er Xiansheng "Yiwu" (Nada)
2007 Shi'er Xiansheng "Weizhongwei Menghai" (Kunming, Nada)
2007 Shi'er Xiansheng "Weizhongwei Yiwu" (Kunming, Nada)

Shikunmu
2010 Shikunmu

Shouyixuan
2009 Shouyixuan "Ziyawang" (China Chadao)

Shuangjiang Mengku
2001 Shuangjiang Mengku "Yuanyexiang" Gancang (Houde, DL)
2001 Shuangjiang Mengku "Yuanyexiang" Gancang (乔韵茶行 - Qiaoyun Chahang, Taobao)
2001 Shuangjiang Mengku "Yuanyexiang" Shicang (Houde, MA)
2004 Shuangjiang Mengku "Bainian" (ST)
2004 Shuangjiang Mengku "Daxueshan" (ST)
2005 Shuangjiang Mengku "Daxueshan" (China Teashop, Taobao)
2005 Shuangjiang Mengku "Daxueshan" (white2tea) 
2005 Shuangjiang Mengku - Mengku Rongshi "Green Label" Xiaobing (YS, CB)
2006 Shuangjiang Mengku "Daxueshan" (ME)
2007 Shuangjiang Mengku (DTH)
2007 Shuangjiang Mengku - Muyechun "001" (YS, TA)
2007 Shuangjiang Mengku - Muyechun "002" (YS)
2007 Shuangjiang Mengku - Muyechun "002" (Western Yunnan Tea)
2007 Shuangjiang Mengku "Qiaomuwang" (YS)
2008 Shuangjiang Mengku "Bingdao" (YS)
2008 Shuangjiang Mengku - Muyechun "Laoshu Qingbing" (YS)

Shuangxiong
2003 Shuangxiong "Jinzhen Gongpu" (Keng)
2005 Shuangxiong "Bulangshan" (Keng)

Simao Cuiyun Wenhua
2005 Simao Cuuiyun Wenhua "Huaxing"

Simao Gupu'er
2004 Simao Gupu'er "Dayebing" (Keng)
2006 Simao Gupu'er (Keng)
2006 Simao Gupu'er "Bangwei" (Keng)
2007 Simao Gupu'er "Chama Gudao" (Keng)
2010 Simao Gupu'er "Qianjiazhai"(Keng)

Six Famous Tea Mountains
...see Liu Da Chashan

Songpin
1995 Songpin Yiwu

Soyi
...see Shouyixuan

Study Base of Pu'er Tea for Yunnan Natural Sciences Support Project
2007 Pu'er Study Base "Hongjie" (Maliandao)

Taihe
...also see Wisteria Teahouse, and Zipinhao
2004 Taihe bingcha (Wysteria, GV)
2004 Taihe maocha (Wysteria, GV)

Taochaju
...see Danzhen

TeaUrchin
...see Charen

Tiandiren
2006 Tiandiren "Bulangshan" (white2tea)

Tianlu
2005 Tianlu "Yiwu Guchawang" (Xiaomei)

Tongqinghao
1970s Tongqinghao (KC)
1997 Tongqinghao "Chi Cheng" (Teaclassico)

Tongxinghao
1970s Tongxinghao (Warwickb)
1970s (?) Tongxinghao (Apache)

Twelve Gentlemen
...see Shi'er Xiansheng

Wenlong
2006 Wenlong "1000 Year" (Pure Puer)
2006 Wenlong "1 Sprout, 2 Leaves" (Pure Puer)

White2Tea
2002 "White Whale"
2005 "Rocket Yiwu"
2012 "Giant Steps"
2013 "New Amerykah"
2014 "54-56"
2014 "Apple Scruffs" 
2014 "Laoman'e"
2014 "New Amerykah 2"
2015 "Green Shroom"
2015 "If You're Reading This, It's Too Late"
2015 "Poundcake"

Wisteria Teahouse
2003 Zipinhao (EC)
2007 "Lanyin" (EC)

Wuchidao
2003 Wuchidao "Mengku Zhengshan" (YS)

Wuhao
2010 Wuhao "Yiwu" (China Chadao)

Xizihao
...see Sanhetang

Xiaguan
...see also earlier CNNP
1980s Xiaguan "Black-Labelled CIB" Boxed Tuocha (Houde)
1980s Xiaguan "Zhubao" Tuocha (Houde)
1996 Xiaguan Zhuancha (Beijing Taochaju) 
2001? Xiaguan 8653 (Tearoma)
2001 Xiaguan - Baoyan (Skip4tea)
2002 Xiaguan - Baoyan (Bannacha)
2003 Xiaguan Bingcha (RTG, CB)
2003 Xiaguan "Jiaji" (JT)
2003 Xiaguan "Teji" Bingcha (YS, TA)
2003 Xiaguan "Teji" Bingcha (YS) - revisited
2003 Xiaguan Tuocha (EC)
2003 Xiaguan Tuocha (Woogie)
2004 Xiaguan "Teji" Tuocha (Terje)
2005 Xiaguan 8653 (China Chadao)
2006 Xiaguan "Big G" Tuocha (999 Wo Xin Yijiu, Taobao) 
2007 Xiaguan - FT #4 (YS)
2008 Xiaguan "Dali" Tuocha (YS)
2008 Xiaguan - FT #6 (YS, KC)
2008 Xiaguan - FT "Baoyan Jincha" (YS)
2008 Xiaguan - FT "Duling Fengsao" (YS)
2008 Xiaguan - FT "Xizi" Tuocha (DTH,YS)
2008 Xiaguan - FT Nanzhao "Yiming Jingren" (YS)
2008 Xiaguan - FT "Yun Mei" (YS)
2008 Xiaguan "Hongloumeng" Tuocha (DTH)
2008 Xiaguan "Jinse 8100" (YS, RJoC, Jamus)
2008 Xiaguan - Nanzhao Bingcha (YS)
2008 Xiaguan - Nanzhao Tuocha (YS)
2008 Xiaguan - XY "8853" (YS)
2008 Xiaguan - XY "Yiwu Zhengshan Laoshu" (YS)
2009 Xiaguan "Mabei" Tuocha (Keng)

Xianggang Hengli ("Hong Kong Henry")
2003 Xianggang Hengli 7542 (Houde)
2009 Xianggang Hengli "Yiwu Mahei" (Lau Yu Fat Teahouse, Apache)

Xiangming Longxing
2005 Xiangming Longxing - Zhuiyuantang "Manzhuan Zaochun" (PM)

Xiangzhuqing
2003 Xiangzhuqing "Fengqing" (TG, Bannacha, Chawangshop)

Xinshenglihao
2011 Xinshenglihao "Wangong Autumn" (Tea Urchin)
2011 Xinshenglihao "Xikong Autumn" (Tea Urchin)

Xingshunxiang
2004 Xingshunxiang "Mahei" (贡马旗舰店 - Gongma Qijian Dian, Taobao)
2006 Xingshunxiang "Yiwu Zhengshan" (LZ, 禅逸茶居 - Chanyi Chaju, Taobao)

Yangpinhao
2004 Yangpinhao "Yibang Bainian Gushu" (Keng)
2006 Yangpinhao "Bulang" (Keng)
2007 Yangpinhao "Yiwu Zaochun" (Keng)
2008 Yangpinhao "Ganlu" (Keng)
2009 Yangpinhao "Laobanzhang" (Keng)
2009 Yangpinhao "Mengku Yesheng Zhutong" (Keng) 
2009 Yangpinhao "Naka Dashucha" (Keng)
2009 Yangpinhao "Nannuo Qiaomu" (Keng)
2011 Yangpinhao "Mijingchuanqi" (Keng)
2011 Yangpinhao "Xinhai Bainian" (Keng)
2012 Yangpinhao "Tengshengshi Long" (Keng)

Yangqinghao
2004 Yangqinghao "Chawang" (Houde, KCJ)
2004 Yangqinghao "Special Reserve" (Houde, TA)
2006 Yangqinghao "Gushu Chawang" (Houde)

Yibang Chamasi
2006 Yibang Chamasi - Gedebaohao (Royal Puer)
2006 Yibang Chamasi "Menghai" (Royal Puer, VL)

Yichanghao
...see Changtai

Yinminghao
1980s Yinminghao (Teaclassico)

Yisheng
2005 Yiwu Laojie Yishenghao - Yisheng (Maliandao)

Yiwu Manluo
2003 Yiwu Manluo - Changdahao "Yiwu Zhengshan" (Keng)
2005 Yiwu Manluo - Changdahao "Mansa" (Chawangshop)
2005 Yiwu Manluo - Changdahao "Yiwu Zhengshan" (Xiaomei, 昆明淘淘 - Kunming Taotao, Taobao)
2009 Yiwu Manluo - Changdahao "Yiwu Zhengshan" (TD)

Yiwu Yongpinhao
(see also Guanzizai)
2003 Yiwu Yongpinhao "Manzhuan" (YS)
2003 Yiwu Yongpinhao "Yinhao Tuocha" (YS)
2005 Yiwu Yongpinhao "Yiwu" (YS)
2006 Yiwu Yongpinhao "Yiwu" (聚今古茶庄 - Jiujin Guchazhuang, Taobao)
2007 Yiwu Yongpinhao "Qiaomu" Maocha (Puerh Shop)
2008 Yiwu Yongpinhao "Lanxiang Guyun" (YS)

Yiwuzhengshan
2005 Yiwuzhengshan - Yisheng "Purple Label" (Yunnan Sourcing)
2005 Yiwuzhengshan - Yisheng "Red Label - Autumn" (Yunnan Sourcing, Taobao)
2005 Yiwuzhengshan - Yisheng "Red Label - Spring" (Yunnan Sourcing)
2006 Yiwuzhengshan - Douji "Dayeqingbing" (Maliandao)
2006 Yiwuzhengshan - Douji "Demingxuan" (China Chadao)
2006 Yiwuzhengshan - Douji "Laobanzhang" (Hster)
2006 Yiwuzhengshan - Douji "Shengtai Gushu" (YS)
2006 Yiwuzhengshan - Douji "Six Famous Tea Mountains" (Hster)
2006 Yiwuzhengshan - Douji "Yiwushan Qiaomu" (Puerh Shop)
2007 Yiwuzhengshan - Douji "Six Famous Tea Mountains" (China Chadao)
2007 Yiwuzhengshan - Douji "Yiwushan" (YS, MN)
2008 Yiwuzhengshan - Douji "Bulangshanyun" (Puerh Shop)
2008 Yiwuzhengshan - Douji "Dadou" Zhuancha (Puerh Shop)
2008 Yiwuzhengshan - Douji "Hongdadou" (China Chadao)
2008 Yiwuzhengshan - Douji "Shangdou" Zhuancha (Puerh Shop)
2008 Yiwuzhengshan - Douji "Yudou" (China Chadao)
2009 Yiwuzhengshan - Douji "Banzhang" (Taobao)
2009 Yiwuzhengshan - Douji "Dadou" (Taobao)
2009 Yiwuzhengshan - Douji "Hongshangdou" (Taobao)
2009 Yiwuzhengshan - Douji "Jingmai" (Taobao)
2009 Yiwuzhengshan - Douji "Naka" (Taobao)
2009 Yiwuzhengshan - Douji "Nannuo" (Taobao)
2009 Yiwuzhengshan - Douji "Yiwu" (Taobao)
2009 Yiwuzhengshan - Douji "Youle" (Taobao)
2009 Yiwuzhengshan - Douji "Xiangdou" (TD) 
2010 Yiwuzhengshan - Douji "Demingxuan" (China Chadao)
2010 Yiwuzhengshan - Douji "Landadou" (China Chadao)
2010 Yiwuzhengshan - Douji "Nannuo" (China Chadao)
2010 Yiwuzhengshan - Douji "Yiwu" (China Chadao)
2010 Yiwuzhengshan - Douji "Youle" (China Chadao)
2010 Yiwuzhengshan - Douji "Yudou" (TD)
2011 Yiwuzhengshan - Douji "Banzhang" (China Chadao)
2011 Yiwuzhengshan - Douji "Pashi" Maocha (China Chadao)
2011 Yiwuzhengshan - Douji "Yiwu" (China Chadao)
2012 Yiwuzhengshan - Douji "Dadou" (China Chadao)
2012 Yiwuzhengshan - Douji "Maheizhai" (China Chadao)
2012 Yiwuzhengshan - Douji "Shangdou" (China Chadao)
2012 Yiwuzhengshan - Douji "Xiangdou" (China Chadao)
2012 Yiwuzhengshan - Douji "Xiaojinzhuan" (China Chadao)
2012 Yiwuzhengshan - Douji "Yudou" (China Chadao)
2013 Yiwuzhengshan - Douji "Banzhang" (China Chadao)
2013 Yiwuzhengshan - Douji "Hongdadou" (China Chadao)
2013 Yiwuzhengshan - Douji "Hongjindou" (China Chadao)
2013 Yiwuzhengshan - Douji "Hongshangdou" (China Chadao)
2013 Yiwuzhengshan - Douji "Hongxiangdou" (China Chadao)
2013 Yiwuzhengshan - Douji "Jingmai" (China Chadao)
2013 Yiwuzhengshan - Douji "Naka" (China Chadao)

Yongde Ziyu
2006 Yongde Ziyu "Shengtai Gushu" (YS)
2007 Yongde Ziyu "Qingbing" (Norbu, Jamus)
2008 Yongde Ziyu "Zishan Yuyun" (JT)

Yongpinhao
...see Yiwu Yongpinhao

Yubang
...see Guyi

Yunnan Sourcing
...see Yunzhiyuan

Yunzhiyuan
2009 Yunzhiyuan "Laoman'e"
2009 Yunzhiyuan / Ruicaoxiang - "Ailao Juse"
2009 Yunzhiyuan / Ruicaoxiang - "Banzhang Chunqing"
2009 Yunzhiyuan / Ruicaoxiang - "Bulangshanyun"
2009 Yunzhiyuan / Ruicaoxiang - "Dingjiazhai"
2009 Yunzhiyuan / Ruicaoxiang - "Manzhuan"
2009 Yunzhiyuan / Ruicaoxiang - "Wuliang Lanxiang"
2009 Yunzhiyuan / Ruicaoxiang - "Yiwuzhidao Guafengzhai"
2009 Yunzhiyuan / Ruicaoxiang - "Youle Zhi Chun"
2010 Yunzhiyuan "Bangma"
2010 Yunzhiyuan "Bulang Jieliang"
2010 Yunzhiyuan "Dingjiazhai"
2010 Yunzhiyuan "Jinggu Yangta"
2010 Yunzhiyuan "Manzhuan"
2010 Yunzhiyuan "Mangfei Qiuxiang"
2010 Yunzhiyuan "Nannuo Yakouzhai"
2010 Yunzhiyuan "Pasha Qiuxiang"
2010 Yunzhiyuan "Wangongzhai"
2010 Yunzhiyuan "Xikong"
2010 Yunzhiyuan "Yibang"
2011 Yunzhiyuan "Ailao"
2011 Yunzhiyuan "Badashan"
2011 Yunzhiyuan "Banpo Laozhai"
2011 Yunzhiyuan "Banpo Laozhai Autumn"
2011 Yunzhiyuan "Chaqi"
2011 Yunzhiyuan "Chenyun Yuancha"
2011 Yunzhiyuan "Fengyun"
2011 Yunzhiyuan "Gaoshanzhai"
2011 Yunzhiyuan "Gaoshanzhai Autumn"
2011 Yunzhiyuan "Guafengzhai Autumn"
2011 Yunzhiyuan "Mangfei"
2011 Yunzhiyuan "Mangzhi Autumn"
2011 Yunzhiyuan "Mushucha"
2011 Yunzhiyuan "Nanpozhai"
2011 Yunzhiyuan "(Meng) Pashashan Autumn"
2011 Yunzhiyuan "Sanhezhai Autumn" 
2011 Yunzhiyuan "Shangchun"
2011 Yunzhiyuan "Wuliang"
2011 Yunzhiyuan "Xikong Autumn"
2011 Yunzhiyuan "Yibang Autumn"
2011 Yunzhiyuan / Canton Tea "Bulang" (Canton Tea)
2011 Yunzhiyuan / Canton Tea "Jinggu" (Canton Tea)
2011 Yunzhiyuan / Canton Tea "Yiwu" (Canton Tea)
2012 Yunzhiyuan "Ailaoshan"
2012 Yunzhiyuan "Chenxiang"
2012 Yunzhiyuan / Canton Tea "Dehong"
2012 Yunzhiyuan "Dehong Yesheng Ziya"
2012 Yunzhiyuan "Early Yiwu"
2012 Yunzhiyuan "Gaokeji"
2012 Yunzhiyuan "Gaoshanzhai"
2012 Yunzhiyuan "Jiabu"
2012 Yunzhiyuan "Lian'gezhai"
2012 Yunzhiyuan "Mangfeishan"
2012 Yunzhiyuan "Manzhuan"
2012 Yunzhiyuan "Mushucha"
2012 Yunzhiyuan "Nannuo Duoyizhai"
2012 Yunzhiyuan "Nanpozhai"
2012 Yunzhiyuan "Sanhezhai"
2012 Yunzhiyuan / Canton Tea "Wujiazhai"
2012 Yunzhiyuan "Wuliangshan"
2012 Yunzhiyuan "Xikong"
2012 Yunzhiyuan "Xinbanzhang"
2012 Yunzhiyuan "Yinxiang"
2012 Yunzhiyuan "Zhupengzhai"
2012 Yunzhiyuan "Yinxiang"
2013 Yunzhiyuan "Dasi"
2013 Yunzhiyuan "Fengchun"
2013 Yunzhiyuan "Jingmai"
2013 Yunzhiyuan "Mangfei"
2013 Yunzhiyuan "Nanpozhai" 
2013 Yunzhiyuan "Wuliangshan"
2013 Yunzhiyuan "Xiangming"

Zhengjian
2012 Zhengjian "Cangyan Gefeng" (white2tea)

Zhenweihao
2005 Zhenweihao "Xingfu Bada" (Chawangshop)

Zhenyuan
2013 Zhenyuan with pesticide

Zhimingdu
2009 Zhimingdu "Bada" (China Chadao)
2009 Zhimingdu "Bingdao" (China Chadao)
2009 Zhimingdu "Bulang" (China Chadao)
2009 Zhimingdu "Hekai" (China Chadao)
2009 Zhimingdu "Laobanzhang" (China Chadao) 
2009 Zhimingdu "Laoman'e" (China Chadao)
2009 Zhimingdu "Mengsong" (China Chadao)

Zhizheng
2005 Zhizheng "Hongyue"
2008 Zhizheng "Bulang Peak"
2009 Zhizheng "Jidi"
2010 Zhizheng "Xianxiang"

Zhongcha
...see Menghai / CNNP

Zitenglu
...also see Wisteria Teahouse, and Taihe
2004 Zitenglu "Taihe" (TP)

Zhuyuan
2008 Zhuyuan "Yizhuyuancha" (Xiaomei)
2008 Zhuyuan "Yizhuyuancha" (Fangmingyuan)

Miscellaneous Shengpu
1960s Gaolingongshan Maocha (Royal Puer, CB)
1970s "Jin Tuocha" (Pu-erh.sk)
1970s "Jin Tuocha" again (Pu-erh.sk)
1970s Maocha (Iw)
1970s Maocha (Teamasters)
1980s "Wild Arbor" Maocha (Origin Tea)
1980s "Yiwu Maocha" (Teaclassico)
1980s "Yiwu Maocha" again (Teaclassico)
1985 Yiwu Tuocha (SE, MA)
1986 Yiwu Chunya Maocha (Sunsing, GV)
1990 "Qizi Bingcha" (RJ)
1990 Tuocha (Pu-erh.sk)
1990s "Fu Lu Gong" (Teaclassico)
1990s "Hong Kong Style" (white2tea)
1990s "Round Tea" (Origin)
1990s Song Pin (DTH, CB)
1990s Tuocha (Nada)
1990s Tuocha (Origin Tea)
1993 "Wild" Maocha (Red Blossom, DL)
1997 Yesheng Qingzhuan (Lao Yu Fa)
1998 "Gaoshan Yunwu" Zhuancha (Keng)
1999 Maocha (Puerh Shop)1999 Sunsing (Sunsing, GV)
1999 "Yiwu Old Tree" (Teaclassico)
2000 Jingmai Ruyi (Xiaoxu)
2002 Lincang (Tea Urchin)
2002 Mystery Shengpu (KCJ)
2002 Smoky LEE (Puerh.sk)
2002 Yibangshan (Chawangshop, TG)
2002 Yiwu Bamboo-Wrapped Zhuancha (ST)
2002 Yiwu "Wild" (SE)
2003 Lincang Special Order (Prague, TA)
2004 "Jin Damo" (TG)
2004 Junkyfactory Shicang (white2tea)
2004 "Malaysian Special Order" (Essence of Tea)
2005 Awashan Maocha (Awazon, VL)
2005 Banzhang Maocha (TeaCuppa)
2005 Dehong "Purple-Leaf" Brick (YS, Nada)
2005 "Gaoshan Qingbing" (white2tea)
2005 Jingmai Maocha (VL)
2005 Simao Yesheng (TeaCuppa)
2005 Yinzhen Zhuancha (Maliandao)
2006 Dehong Yesheng (VL)
2006 "Eight Pcs" Yiwu (GV) 
2006 Lincang (SE)
2006 Lincang (SE) - revisited
2006 Agu Laoshu (YS) 
2006 Jingmai "Gushu" (EC)
2006 Xinbanzhang (PM)
2006 Yiwu "Laochencha" (普洱茶人家 - Pu'ercha Renjia, Taobao)
2006 Yiwu Zhuancha (TeaCuppa)
2007 Banzhang Maocha (Puerh Shop)
2007 Maison des Trois Thes "Mengkuxue" (Nada)
2007 Mengku Bingdao Maocha (Puerh Shop)
2007 Mengku Mangbo Maocha (Puerh Shop)
2007 Simao Maocha (Maliandao)
2007 "Yesheng" Maocha (TA)
2008 "Bulangshan Special Order" (Essence of Tea)
2008 Youle Bamboo-Wrapped Maocha (Nada)
2008 Bangwei Laoshu Maocha (Nada)
2008 GMS Economic Corridors Forum (Hster)
2008 Mahei "Gushu Xiacha" (Nada)
2008 Laobanzhang "Chan" (YS)
2008 Laobanzhang Maocha (Nada)
2008 Xinbanzhang Maocha (Nada)
2009 "1000-Year" Yinhao Maocha (KC)
2009 "7542 Recipe" (Pu-erh.sk)
2009 Guafengzhai (KC)
2010 Yiwu "Gushu" (Longfeng, TA)
2010 Yiwu "Purple Leaf" (JT, YS)
2011 Guafengzhai (KC)
2011 Pangxiejiao (Tea Urchin)
2011 Single-Tree Laobanzhang (Nada)
2011 Single-Tree Nannuo Maocha (Nada)
Lam Kie Yuen "Vintage Tribute" (Lam Kie Yuen Teashop)

Shupu
1980s Xiaguan
1980s Qiaomu Shupu (Apache)
1990 Fuhai / Kunming tuocha (SE) 
1994 Shupu (Suiping)
1995 Kunming "9016 Shutuo" (Pu-erh.sk)
1995 Yunnan Import/Export (JMcM)
1997 Maguan Panguwang "Laojunshan" (Suiping)
1997 Tongcanghao "Huangji" (Teaclassico, Generation Tea)
1998 CNNP 421 (white2tea)
1998 CNNP "Red Zhongcha" Shupu (Tearoma)
1998 White-Wrapper Tuocha (white2tea)
1998 White-Wrapper Tuocha (white2tea)
1998 Xiaguan "Xiaofa" (Teaclassico)
1999 CNNP "Simao" (Nada)
2000 CNNP Brick (TG, Awazon)
2000 Menghai "7262" (Pu-erh.sk)
2000s Langhe "Teji" Tuocha (Keng) 2000 Fuhai Factory (SE)
2003 Fuhai "7576" (TG, white2tea)
2003 Tiandiren (GA)
2005 Chunming "Nuomixiang" (YS, CB)
2005 CNNP (TeaCuppa)
2005 Haiwan - Laotongzhi "Gongbing" (VL)
2005 Haiwan "Yushan" (VL)
2005 Luxi "Organic" 8821 (TeaCuppa)
2005 Menghai - Dayi "Jinzhen Bailian" (Houde, DV)
2005 Menghai Tiandiren (TeaCuppa)
2005 Menghai V93 (DL)
2005 Tiandiren (TG, white2tea)
2006 Kunming Guyi Chatou (Tuocha, DL)
2006 Xiaguan Tuocha (Turin)
2007 Fengqing "Tianxiang" (Biaojie)
2010 Yiwuzhengshan - Douji "Hetianxia" (China Chadao)
2011 Gushu Shupu (Essence of Tea)
2011 Menghai - Dayi "Wuzidengke" (white2tea)
2012 Aomen Hualian (DW, Malaysia) 
2012 Yiwuzhengshan - Douji "Phoenix" (China Chadao)
2013 Teasetter shupu
2014 Laochatou (white2tea)

Other Heicha
1930s Liu'an (Nada)
1960s Liu'an (Nada)
1990s Tibetan Heicha (YS)
2001 Liu'an (Jing, CB)
2011 Jinxiangyi (Keng)

Hongcha
2000 Fujian Bailin Gongfu (Maliandao)
2006 Premium Yunnan "Gold Tips" Dianhong (YS, CB)
2006 Yunnan Black "Pure Buds" Dianhong (YS, CB)
2007 Fujian Bailin Gongfu (Maliandao)
2007 "Hongyawang" Dianhong (Maliandao)
2007 "Yongji Hongya" Dianhong (Maliandao)
2008 Kho-cha SFTGFOP Nilgiri (SS)
2010 Zhengshan Xiaozhong (Essence of Tea)
2011 Dancong Black (Canton Tea)
2011 Fengqing Sunning Dianhong (Teavivre)
2011 Fuding Bailin Gongfu (Teavivre)
2011 Lapsang "Dachigan" (Vicony)
2011 Lishan Hongcha (Jing of London)
2011 Tongmuguan Jinjunmei (ZH)
2011 Tongmuguan Xiaozhong (Vicony)
2011 Wuliangshan Hongmaofeng (YS)
2011 Yunzhiyuan "Dehong Hongcha" (YS)
2011 Zhengshan Xiaozhong (Essence of Tea)
2011 Zhengshan Xiaozhong (Keng)
2012 Douteriah 2nd-Flush (Pu-erh.sk)
2012 "Gushu Hongcha" (Pu-erh.sk)
2012 "Lapsang Laocong" (Vicony)
2012 Makaibari 1st-Flush (Pu-erh.sk)
2012 Sourenee 2nd-Flush (Pu-erh.sk)
2012 Youji Qihong (TeaVivre)
2013 Jinsihuo (TeaVivre)
2014 Arya "Ruby" (Golden Tips)
2014 "Big Tree Red" (white2tea)
2014 Castleton "Moonlight" (Golden Tips)
2014 Giddapahar "Muscatel" (Golden Tips)
2014 "Hong" (EoT)

Wulong
1980s Baozhong (Houde)
1980s Dongding (Iw)1992 Wuyi Shuixian (SE)
1993 Foguoyan Shuixian (Vicony Teas)
1997 Wuyi Shuixian (SE)
1997 Xianfeng "Jipin Anxi" (HC)
1998 Fenghuangshan Danzong (HC)
2004 Baijiguan "Zhengyan" (Houde)
2004 Tieluohan "Zhengyan" (Houde)
2004 Wuyi Shuixian (SE)
2005 Dahongpao "Zhengyan" (Houde)
2005 Laocong Shuixian "Zhengyan" (Houde)
2005 Maoho Wenshan Oriental Beauty (SE)
2005 Rougui (TeaCuppa)
2005 Wenshan Oriental Beauty (SE)
2005 Xinzhu Oriental Beauty (SE)
2006 Alishan Jinxuan (SE)
2006 Baxian Dancong (RTG, CB)
2006 Fenghuang Huangzhixiang Dancong (TeaCuppa)
2006 Huangzhixiang Dancong (RTG, CB)
2006 Milanxiang Dancong (TeaCuppa)
2006 Oriental Beauty (TeaCuppa)
2006 Shuixian Dancong (RTG, CB)
2006 Songzhong Dancong (RTG, CB)
2006 Wudong Baiye Dancong (RTG, CB)
2007 Baxian Dancong (Jing, IMcC)
2007 Dayuling (SE)
2007 Milanxiang Dancong (Jing, IMcC)
2007 Milanxiang Dancong "Gold Medal" (Imen)
2007 Taiwan "Fushou" Nongxiang (Houde, DL)
2007 Tieguanyin (Suiping)
2007 Tieguanyin "Dahongdai" (JMcM)
2007 Tieguanyin "Dajindai" (JMcM)
2007 Tieguanyin "Xiaozidai" (JMcM)
2007 Wuyi Yancha Bing (AL)
2008 Daoist Baozhong (Nada)
2009 Dayuling (Essence of Tea)
2010 Alishan (GV)
2010 Rougui Yancha (Essence of Tea)
2011 Qidan Dahongpao (Vicony Teas)
2011 Xiping Tieguanyin (Essence of Tea)
2012? Lauyufat "Gongfu Chawang" (Apache)
2013 Dayuling (TeaVivre)
2013 Lishan (TeaVivre)

Lucha
2006 Hachijuhachiya Sencha (Kaori, CB)
2007 Biluochun Organic (TeaCuppa)
2007 Molilongzhu (Suiping)2007 Tenbu Fuka Sencha (T-Ching)
2007 Tenbu Sencha (T-Ching)
2007 Xinyang Maojian (Suiping)
2007 Yongxi Finetip (Whole Leaf, CB)
2010 Zhenru Chanshi "Chancha" (Zhenru Chanshi, Jiangxi)
2011 Sichuan "Queshe" (Essence of Tea)
2014 Avaata "Supreme Nilgiri" (Golden Tips)

Baicha
2006 "Sun-Dried" Baimudan (YS, CB)
2006 "Traditional" Baimudan (YS, CB)
2014 Okayti "Silver Needles" (Golden Tips)